SOU 2013:53 Privata utförare - 9789138239841 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:53 Privata utförare
– kontroll och insyn
   
 
Titel:SOU 2013:53 Privata utförare – kontroll och insyn
Anmärkning:Delbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden.
Utgivningsår:2013
Omfång:414 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239841
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

En kommunallag för framtiden? I denna utredning ser man över hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas att utföra kommunal verksamhet. Utredningen föreslår bland annat att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare. Allmänhetens insyn i de privata utförarnas verksamhet ska också förbättras.

Utredningen föreslår också en utvidgad skyldighet att lämna brukarinformation. Kommuner och landsting ska vara skyldiga att informera om samtliga utförare i de fall den enskilde har möjlighet att välja mellan olika utförare. Skyldigheten att informa elever och vårnadshavare om olika utbildningar utvidgas också.
 
  © 2017 Jure AB