Ds 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg - 9789138239766 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
   
 
Titel:Ds 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
Utgivningsår:2013
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239766
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:42
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna departementspromemoria lämnas förslag om ökade förutsättningar för att kunna dela på barnbidraget. Detta är angeläget för att underlätta för föräldrar att kunna samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för sina barn. Den nuvarande ordningen ger mödrar företräde framför fäder att uppbära barnbidraget vilket inte kan anses vara motiverat.

Utredningen innehåller också ett regelförenklingsförslag avseende slopad anmälningsskyldighet för flerbarnstillägg i vissa fall.
 
  © 2017 Jure AB