SOU 2013:54 Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser - 9789138239902 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:54 Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser
   
 
Titel:SOU 2013:54 Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om åtgärder vid allvarliga krissituationer
Utgivningsår:2013
Omfång:270 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239902
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Analyserar, förankrar och lämnar bedömningar som kan ligga till grund för fortsatt utredning om hur ansvaret mellan kommun, landsting och stat bör fördelas för att upprätthålla nödvändig tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel inför, under och efter allvarliga händelser och kriser.

Bland förslagen:

- det statliga ansvaret för att upprätthålla nödvändig tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel inför, under och efter allvarliga händelser och kriser bör förtydligas i lag
- en process för arbetet med en gemensam ambitionsnivå bör tas fram
- en nämnd bör inrättas vid Socialstyrelsen med representanter från regional och nationell nivå
- ansvaret för finansiering bör i enlighet med ansvarsprincipen följa det formella ansvaret om att inför, under och efter en allvarlig händelse upprätthålla nödvändig tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel m.m.
- landstingen ska ha en beredskap för allvarliga händelser.

 
  © 2017 Jure AB