SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen - 9789138240489 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
   
 
Titel:SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
Utgivningsår:2013
Omfång:306 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240489
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Uppgiftslämnarutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:80
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen ska presentera förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. I uppdraget ingår att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och som leder till informationsutbyte mellan myndigheterna. Bolagsverkets rapport Förslag till minskat uppgiftslämnande för företag (AD 62-1047/2008)om hur företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter skulle kunna minska ska ligga till grund för arbetet.

Utredningen har den 4 mars 2013 lämnat en delredovisning omfattande ett preliminärt förslag för hur vissa uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe, en redogörelse för hur samordningen av det fortsatta arbetet med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande kan organiseras m.m., samt en redovisning av kostnaden för att genomföra de preliminära förslagen.
 
  © 2017 Jure AB