Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige - 9789138240465 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige
   
 
Titel:Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige
Utgivningsår:2013
Omfång:64 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240465
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:73
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Internationell rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till en särskild bestämmelse om uppehållstillstånd för en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige.

Promemorian innehåller också förslag till ändringar i utlänningslagen om när en ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord i dessa fall och om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Förslag till följdändringar föreslås också i utlänningslagens bestämmelser om DNA-analys.

Slutligen föreslås att Migrationsverkets beslut om främlingspass ska kunna överklagas till en migrationsdomstol i samband med att ett beslut om uppehållstillstånd överklagas och att bestämmelsen om när Migrationsverket kan utfärda främlingspass flyttas från utlänningsförordningen till utlänningslagen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB