Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder - 9789138240625 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder
– Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
   
 
Titel:Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Utgivningsår:2014
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240625
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:3
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för EU:s straffrättsliga samarbete har Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern förhandlats fram. Direktivet bygger på ett förslag från bl.a. Sverige och har till syfte att stärka brottsoffers ställning, särskilt för kvinnor som är offer för könsrelaterat våld.

För att dessa personer ska kunna utöva sin rätt att röra sig fritt inom EU, införs genom direktivet regler som gör det möjligt att överföra kontaktförbud mellan EU-staterna. En person som skyddas av kontaktförbud i en stat ska därmed kunna få skyddet överflyttat även till en annan stat. Promemorian innehåller förslag till hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. I direktivet finns bestämmelser som gör det möjligt för en EU-stat (den utfärdande staten) att översända en s.k. europeisk skyddsorder till en annan EU-stat (den verkställande staten).

En europeisk skyddsorder är ett beslut som fattas i den utfärdande staten på grundval av ett nationellt beslut om kontaktförbud. När den verkställande staten tar emot en europeisk skyddsorder ska den verkställa skyddsordern genom att fatta ett eget beslut som motsvarar den andra statens beslut.
 
  © 2017 Jure AB