SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 - 9138214865 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1
– några förslag till förenklingar
   
 
Titel:SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 – några förslag till förenklingar
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:93, SOU 2001:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2001
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214865
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:59
Ämnesord:Processrätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)föreslår i detta delbetänkande tre åtgärder för att korta ner genomströmningstiden för brottmålen:

- Tingsrätterna ska kunna överlämna uppdraget att stämma och kalla till förhandlingar i domstol till åklagare.

- Personer som inte dyker upp till förhör under en förundersökning ska kunna drabbas av vite.

- Det maximala avståndet för hämtning till förhör under en förundersökning bör utökas till 100 kilometer. För vissa situationer föreslås dessutom att begränsningen till visst längsta avstånd avskaffas.
 
  © 2017 Jure AB