SOU 2001:65 Skilda valdagar och vårval? - 9138215004 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:65 Skilda valdagar och vårval?
   
 
Titel:SOU 2001:65 Skilda valdagar och vårval?
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:42. Övriga delbetänkanden SOU 2001:19 och SOU 2001:99.
Utgivningsår:2001
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215004
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1999 års författningsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

1999 års författningsutredning utger en samling forskningsrapporter skrivna av en forskargrupp vid Göteborgs universitet som belyser de sannolika konsekvenserna av att införa ett system med skilda valdagar och en flyttning av de allmänna valen från hösten till våren. Några rubriker:

- Mot ett lägre valdeltagande i kommunvalen?
- En vitaliserad kommunal demokrati?
- Partiernas fotfolk om skilda valdagar
- Vad tycker medborgarna om skilda valdagar?
 
  © 2017 Jure AB