SOU 2014:47 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - 9789138241363 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:47 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet
– ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet
   
 
Titel:SOU 2014:47 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet
Utgivningsår:2014
Omfång:476 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241363
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Konsumenttvistutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:47
Ämnesord:Marknadsrätt , Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har bestått av två delar. Den första delen handlar om att föreslå åtgärder för att säkerställa att Sverige lever upp till nyligen antagen EU-lagstiftning om förbättrad tvistlösning utanför domstol för konsumenter. I den delen ingår också att generellt föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, och då i synnerhet verksamheten vid Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Den andra delen av utredningen går ut på att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa ARN:s beslut. ARN:s beslut är för närvarande inte bindande, utan innebär rekommendationer till parter om hur tvister bör lösas. Vi ska därför i denna del av vårt uppdrag särskilt analysera för- och nackdelar med att införa ett system som innebär att ARN, i stället för rekommendationer, skulle meddela bindande beslut.
 
  © 2017 Jure AB