SOU 2014:61 Svensk kontanthantering - 9789138241608 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:61 Svensk kontanthantering
   
 
Titel:SOU 2014:61 Svensk kontanthantering
Utgivningsår:2014
Omfång:321 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241608
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kontanthanteringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Kontanthanteringsutredningen överlämnade den 1 september 2014 sitt slutbetänkande "Svensk kontanthantering" till regeringen. Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att se över regelverket för kontanthanteringen i Sverige, att kartlägga kontanthanteringsprocessen och att därigenom identifiera eventuella brister. Utifrån kartläggningen föreslår utredningen dels att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på den.
 
  © 2017 Jure AB