SOU 2014:64 En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga - 9789138241646 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:64 En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga
   
 
Titel:SOU 2014:64 En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga
Utgivningsår:2014
Omfång:159 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241646
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om åldersgränser för film
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Dagens system för åldersgränser för film gäller endast offentlig visning, men barn och unga ser i dag film på många andra sätt än på bio. Framtidens system bör därför omfatta även andra distributionsplattformar och visningsfönster än biografer.

Inför stegvis självreglering:
Utredningen föreslår att en förändring bör baseras på självreglering från filmbranschen och att övergången sker stegvis. Detta för att försäkra sig om att självreglering är minst lika effektiv som dagens system och för med sig ett förbättrat skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Enligt utredningen krävs även att samhället vidtar åtgärder mot illegal spridning av film för att ett system med åldersgränser ska vara trovärdigt och i praktiken öka skyddet mot skadlig mediepåverkan i dess helhet.

Utredningen föreslår också att det nu gällande kravet på tillståndskort när en film visas offentligt för barn under 15 år tas bort och att ett nytt avgiftssystem för filmgranskningen införs hos Statens medieråd. Syftet är att främja mångfald bland de filmer som görs tillgängliga för barn och unga och att goda förutsättningar ska råda för filmdistributörerna under övergången till självreglering.

Fakta om utredningens uppdrag:

Utredningen om åldersgränser för film har haft i uppdrag att se över dagens system för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt och att lämna förslag till hur verksamheten ska utformas i framtiden. I uppdraget har ingått att ta ställning till om det är möjligt att gå över till ett system där filmbranschen tar ett större ansvar för åldersgränserna och därmed för skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll.
 
  © 2017 Jure AB