SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan - 9789138241653 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan
   
 
Titel:SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan
Utgivningsår:2014
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241653
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Den 26 maj 2014 utsågs verkställande direktören Ulf Lundin som särskild utredare för att kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst i syfte att ge underlag för vilken volym av statligt utförd flygtrafikledningstjänst som med civil-militär integrerad flygtrafiktjänst är nödvändig. Som sekreterare anställdes konsulten Birger Höök. Utredningen har antagit namnet Flygtrafikledningsutredningen.

Den 23 september överlämnade Flygtrafikledningsutredningen betänkandet Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan (SOU 2014:65) till regeringen.
 
  © 2017 Jure AB