SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld - 9789138241783 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld
– Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014
   
 
Titel:SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014
Utgivningsår:2014
Omfång:235 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241783
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:71
Ämnesord:Offentlig rätt , Kriminologi

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen har till uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Som en del av uppdraget ingår att utvärdera och bedöma de insatser som regeringen har genomfört under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket redovisas i detta delbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB