SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället - 9789138241844 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället
– en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
   
 
Titel:SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
Utgivningsår:2014
Omfång:500 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241844
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

De tre huvudfrågor som utredningen har haft i uppdrag att analysera närmare är:

-hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om,
-hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid, samt
-hur försvarets folkförankring kan säkerställas.

Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska bedömningarna och förslagen bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret.
 
  © 2017 Jure AB