SOU 2014:74 Jämställdhet i socialförsäkringen? - 9789138241868 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:74 Jämställdhet i socialförsäkringen?
   
 
Titel:SOU 2014:74 Jämställdhet i socialförsäkringen?
Utgivningsår:2014
Omfång:324 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241868
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:74
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

I rapporten har ett antal forskare tittat närmare på bland annat arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och pensionerna. Könsskillnaderna i inkomstkompensation för egenföretagare och anställda samt inrikes och utrikes födda hör till det som studerats.
 
  © 2017 Jure AB