SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg? - 9138215042 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?
   
 
Titel:SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?
Utgivningsår:2001
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215042
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bidrag och regler för enskilda väga
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:67
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna utredning hävdas att det finns en samhällsekonomisk vinst i att överföra allmänna lågtrafikerade vägar till enskild väghållning. Drift och underhåll av enskilda vägar är billigare än motsvarande allmänna vägar. Hindren mot att göra denna vinst är främst den misstänksamhet som finns att statsbidrag inte ska bestå eller att de ska urholkas. Detta krävs för att göra om allmänna vägar till enskilda:

- Modernisering av bestämmelserna om allmän och enskild väg
- Användning av frigjort budgetutrymme för lågtrafikerade vägar
- Mer begripliga statsbidragsbestämmelser
- Mindre risktagande för enskilda väghållares
- Bättre handläggning av Vägverkets indragningsärenden

Förslagen innebär att 16 000 km av det allmänna vägnätet överförs till enskild väghållning och 5 000 km enskild väg överförs till allmän väg.
 
  © 2017 Jure AB