Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern - 9789138242278 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
   
 
Titel:Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
Utgivningsår:2015
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242278
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:8
Ämnesord:Försäkringsrätt , Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 avsikten att återkomma till riksdagen med lagförslag om att reservera ytterligare en månad inom föräldrapenningen för respektive förälder. Förslaget syftar till att öka jämställdheten avseende fördelningen av hem- och omsorgsarbetet och på arbetsmarknaden samt till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna. Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
 
  © 2017 Jure AB