SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden - 9789138242322 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden
   
 
Titel:SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden
Utgivningsår:2015
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242322
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ägarprövningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:7
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Ägarprövningsutredningen överlämnade den 11 februari 2015 sitt betänkande "Krav på privata aktörer i välfärden " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driverföretag inom välfärdssektorn. Utredningen föreslår att insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet bör krävas av huvudmän för fristående skolor och förskolor samt av privata utförare av socialtjänst. Utredningen föreslår dessutom att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten samt för sådana boenden och hem som idag är undantagna från tillståndsplikt.
 
  © 2017 Jure AB