SOU 2015:17 För kvalitet - 9789138242476 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:17 För kvalitet
– Med gemensamt ansvar
   
 
Titel:SOU 2015:17 För kvalitet – Med gemensamt ansvar
Utgivningsår:2015
Omfång:218 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242476
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:För Med-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Utredningens huvudsakliga bedömningar och förslag:

-Det ska vara landstingens ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna

-Landstingens ansvar ska regleras i lag

-Det finns behov av kompletterande lagregleringar avseende samarbetsmöjligheter, kompetenskrav, jäv och ersättning

-Att utföra en försäkringsmedicinsk utredning är inte myndighetsutövning

-Möjlighet till samarbete mellan landsting

-Krav på den personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna och som skriver de försäkringsmedicinska utlåtandena

-Landstingen ska ha ersättning för de försäkringsmedicinska utredningarna

-Bestämmelser till skydd för den enskilde

-Sekretess och tystnadsplikt

-Det ska föras journal

-Utvecklingsarbete inom Försäkringskassan

-Forskning och utvärdering

Utredningen föreslår att lagen om försäkringsmedicinska utredningar ska träda i kraft den 1 januari 2016 och att den ska gälla för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär efter detta datum.
 
  © 2017 Jure AB