SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan - 9789138242520 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan
   
 
Titel:SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan
Utgivningsår:2015
Omfång:232 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242520
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet, U 2014:08
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Uppdraget har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan.

Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta tillräckligt med tid för pedagogisk ledning av verksamheten. Tidigare undersökningar har också visat att många rektorer upplever svårigheter med att klara av alla de uppgifter de har ansvar för.

Denna utredning påvisar att många av rektorernas problem beror på svagheter i den så kallade styrkedjan. Med skolans styrkedja avses här den kedja som består av staten-huvudmannen - huvudmannens förvaltning - rektorerna - lärarna. I skolor med fristående huvudman utgörs motsvarande kedja ofta av staten - huvudmannen - rektorns chef - rektor - lärare, och är ofta i praktiken något kortare.
 
  © 2017 Jure AB