SOU 2015:35 Service i glesbygd - 9789138242704 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:35 Service i glesbygd
   
 
Titel:SOU 2015:35 Service i glesbygd
Utgivningsår:2015
Omfång:309 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242704
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Service i glesbygd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att tillsätta en utredning om "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden". En särskild utredare fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Utredningen föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa villkor.

En förutsättning för stöd är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden. Dessa områden är enligt utredningen områden med låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter, direkt till sådana områden angränsande glesbygd och avlägset belägna skärgårdsområden utan fast landförbindelse.

De nya stöden ska ge goda förutsättningar för bibehållande och nyetablering av samordnade servicelösningar.

Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2015.
 
  © 2017 Jure AB