SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete - 9789138242810 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete
   
 
Titel:SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete
Utgivningsår:2015
Omfång:557 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242810
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljömyndighetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:43
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Miljömyndighetsutredningen uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet.
 
  © 2017 Jure AB