SOU 2001:72 Barnmisshandel - 9138215152 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:72 Barnmisshandel
– Att förebygga och åtgärda
   
 
Titel:SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkanden SOU 2000:42 och SOU 2001:18. Separat bilaga finns. Prop. 2002/03:53.
Utgivningsår:2001
Omfång:420 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215152
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén mot barnmisshandel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:72
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 243 SEK exkl. moms

 

Kommittén mot barnmisshandel föreslår i sitt slutbetänkande att nya paragrafer om samverkan förs in i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i skollagen. Polislagen har redan en motsvarande paragraf. Socialtjänsten bör ha rollen som samordnare och spindel i nätet.

Samtidigt föreslås en vidare definition av begreppet barnmisshandel än den straffrättsliga definitionen i 3 kap. 5 § brottsbalken.
 
  © 2017 Jure AB