Prop. 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden - 201415073 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden
   
 
Titel:Prop. 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden
Utgivningsår:2015
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:73
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att använda modern kommunikationsteknik i förrättningssammanträden vid en lantmäterimyndighet. Sakägare och andra ska kunna delta i ett förrättningssammanträde exempelvis per telefon eller genom videokonferens under samma förutsättningar som gäller vid domstol. Förslaget syftar till att förenkla och effektivisera lantmäterimyndigheternas handläggning. Detta leder till lägre kostnader och minskade olägenheter både för myndigheterna och för dem som berörs av en förrättning.

Regeringen föreslår också förtydliganden i jordabalken när det gäller möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB