SOU 2015:46 Skapa tilltro - 9789138242896 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:46 Skapa tilltro
– Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen
   
 
Titel:SOU 2015:46 Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen
Utgivningsår:2015
Omfång:396 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242896
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet lämnar i detta betänkande ett antal förslag om en utökad tillsyn inom socialförsäkringsområdet. Förslagen gör det möjligt för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att bedriva generell tillsyn och att handlägga klagomål från enskilda. Utredningen lämnar även förslag på organisatoriska och processuella förändringar avseende det allmänna ombudet för socialförsäkringen. Syftet med förslagen är att stärka tilltron till socialförsäkringens administration och regelverk.
 
  © 2017 Jure AB