Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel - 9789138242841 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel
   
 
Titel:Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel
Utgivningsår:2015
Omfång:26 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242841
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att det ska införas bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168) om vilket landsting som ska ersätta öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt lagen. Det föreslås att kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars område patienten är bosatt.
 
  © 2017 Jure AB