SOU 2015:68 Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna - 9789138243244 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:68 Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna
   
 
Titel:SOU 2015:68 Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna
Utgivningsår:2015
Omfång:477 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243244
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelerverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken.

Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att trygga pensionsutfästelser mer neutrala gentemot varandra, samt för att underlätta byte av tryggandeform.

Särskild utredare: Hases Per Sjöblom.

 
  © 2017 Jure AB