SOU 2015:81 Mer tid för kunskap - 9789138243480 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:81 Mer tid för kunskap
– förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
   
 
Titel:SOU 2015:81 Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
Utgivningsår:2015
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243480
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundskoleutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår även att skolplikten ska förlängas, under högst ett år för en elev som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan. Skolhuvudmännen bestämmer om den förlängda skolplikten ska fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. Förslagen föreslås införas läsåret 2017/18.

Vidare föreslår utredningen att huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleverna. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB