SOU 2015:89 Ny museipolitik - 9789138243626 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:89 Ny museipolitik
   
 
Titel:SOU 2015:89 Ny museipolitik
Utgivningsår:2015
Omfång:364 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243626
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:89
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. De har bl.a. kommit fram till det behövs en särskild museilag, att en ny myndighet inrättas för att främja museernas höga kvalitet och att avgiftsintäkterna ska investeras i den mest prioriterade verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB