SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - 9789138243473 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
   
 
Titel:SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2015
Omfång:911 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243473
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Det finns personer som inte har förmåga att fullt ut utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hans eller hennes vård, omsorg eller forskning kan vara mer eller mindre begränsade. Att inte kunna fatta ett eget beslut i en situation är något som – av vitt skilda orsaker – potentiellt kan drabba alla människor.

Utredningens uppdrag har huvudsakligen bestått i att lämna förslag till en enkel och ändamålsenlig reglering avseende vuxna som, på grund av att de helt eller delvis inte kan fatta egna beslut, saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård eller forskning.
 
  © 2017 Jure AB