SOU 2015:93 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt - 9789138243671 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:93 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
   
 
Titel:SOU 2015:93 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Utgivningsår:2015
Omfång:347 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243671
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:93
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen för översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt överlämnade den 2 november 2015 sitt slutbetänkande ” Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt " till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning tillverksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten ska vara att förslag till ändringar i regelverket ska syfta till konkurrensneutralitet vid valet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi.
 
  © 2017 Jure AB