SOU 2015:92 Utvecklad ledning av universitet och högskolor - 9789138243664 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:92 Utvecklad ledning av universitet och högskolor
   
 
Titel:SOU 2015:92 Utvecklad ledning av universitet och högskolor
Utgivningsår:2015
Omfång:508 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243664
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ledningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade i maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB