SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar - 9789138243817 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar
– Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
   
 
Titel:SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
Utgivningsår:2015
Omfång:320 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243817
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skönhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:100
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård tillsattes utredningen. I uppdraget har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I slutsatserna ingår bl.a. att vissa behandlingar bör utföras av medicinskt utbildad personal som t.ex. sjuksköterskor och tandläkare.
 
  © 2017 Jure AB