SOU 2015:96 Låt fler forma framtiden! - 9789138243725 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:96 Låt fler forma framtiden!
   
 
Titel:SOU 2015:96 Låt fler forma framtiden!
Utgivningsår:2015
Omfång:714 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243725
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2014-års Demokratiutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Omfattande samhällsförändringar har stor inverkan på demokratins institutioner och funktionssätt. Digitaliseringen påverkar förutsättningarna för mediemarknaden och utmanar de traditionella medierna. Internet och sociala mediers betydelse för information, kommunikation och politiskt deltagande har ökat förändrat opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen.

En utmaning som vuxit sig större på senare år är den politiska ojämlikheten. Det finns stora skillnader mellan de som deltar politiskt och däremed har inflytande över de politiska besluten, och de som är passiva.Deltagandeklyftorna sammanfaller i stora drag med de socioekonomiska klyftorna i samhället.

Denna antologi är en bilaga till Demokratiutredningen som överlämnar sitt betänkande i januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB