SOU 2015:102 Fråga patienten! - 9789138243855 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:102 Fråga patienten!
– Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
   
 
Titel:SOU 2015:102 Fråga patienten! – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Utgivningsår:2015
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243855
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Klagomålsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har inneburit att lämna förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig, i meningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.

Utredningens kartläggning visar att de olika funktionerna i dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att det inte är klart vart man ska vända sig för olika ändamål. Patienternas förväntningar överensstämmer inte heller med de olika aktörernas uppdrag, vilket enligt utredningen leder till besvikelse och frustration. Det finns också brister och stor variation i vårdens bemötande av patienter som klagar menar man i betänkandet.

För att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det krävs tre typer av åtgärder:

-förändrad och förtydligad ansvarsfördelning,
-förändrad resursfördelning samt
-kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.
 
  © 2017 Jure AB