SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015 - 9789138243879 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015
   
 
Titel:SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:369 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243879
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Långtidsutredningen 2015 spår en i huvudsak ljus framtid för svensk ekonomi, där välståndet mer än fördubblas fram till 2060. Men för att kunna finansiera välfärdssystemen kommer det också att krävas att fler arbetar mer. Utredningen konstaterar bland annat att detta kan åstadkommas genom att skapa mer jobbglädje och bättre grundfärdigheter.

Utredningen betonar särskilt att Sverige måste värna sina goda offentliga institutioner och sin höga tillitsnivå för att nå en god tillväxt. För att finansiera välfärdsystemen utan stora offentliga underskott behöver antalet arbetade timmar öka. Äldre och utrikes födda är nyckelgrupperna för att det ska lyckas.

För att människor ska vilja tillbringa fler år av sina allt längre liv på arbetsmarknaden behöver normer ändras och arbete i sig göras mer attraktivt. Den som har goda grundfärdigheter i läsning, räkning och problemlösning med dator kan få bra jobb i Sverige, oavsett ursprung. Att höja färdighetsnivån bland utrikes födda och att få äldre att stanna kvar i jobb är därför de viktigaste insatserna för etablering på arbetsmarknaden.

Utredningen pekar ut den tekniska utvecklingen, den fortsatta internationaliseringen, den demografiska förändringen och klimatförändringarna som fyra framtidstrender som svensk ekonomi måste hantera de kommande åren.
 
  © 2017 Jure AB