SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer - 9789138243893 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer
   
 
Titel:SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer
Utgivningsår:2015
Omfång:377 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243893
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:105
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen.

I uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande och inslaget av utländska aktörer. Utredningen har analyserat hur vertikal och horisontell integration samt andra ägarsamband påverkar konkurrensen i byggsektorn och undersökt möjligheterna att förbättra konkurrensen inom bostadsbyggandet.

En uppgift har också varit att undersöka om det finns finansiella restriktioner vid bostadsbyggande och varför de statliga kreditgarantierna inte används. Utredningen har även undersökt de svenska förhållandena inom de områden som direktiven pekar ut med ett antal nordiska och europeiska länder. Några av avsnitten behandlar:

-Bostadsbyggandets förutsättningar
-Byggmarknadernas struktur
-Integration, ägarsamband och konkurrens
-Finansiering av bostadsbyggande
-Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande
-En gemensam problembild i flera europeiska länder
-Hur kan konkurrensen förbättras?
-Brist på byggbar mark
 
  © 2017 Jure AB