SOU 2015:106 Sveriges ekonomi - 9789138243909 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:106 Sveriges ekonomi
– scenarier fram till år 2060
   
 
Titel:SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060
Utgivningsår:2015
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243909
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2015
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:106
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

En central uppgift för långtidsutredningen är att göra en samlad analys av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. Som en del i detta arbete utarbetas modellbaserade beräkningar som presenteras i denna bilaga. Analysen består av ett huvudscenario och ett antal alternativa scenarier. När dessa scenarier jämförs med varandra tydliggörs ekonomiska mekanismer och effekter av betydelse för ekonomins långsiktiga utveckling.

Bilagan är indelad i två separata delar. I den första delen presenteras en bild av den makroekonomiska utvecklingen fram till 2060. I den andra delen analyseras scenarier med fokus på den långsiktiga strukturomvandlingen i svensk ekonomi. Den första delen har utarbetats av Thomas Eisensee och Jakob Almerud, båda anställda vid Finansdepartementets ekonomiska avdelning. Den andra delen har skrivits av Tomas Forsfält och Erik Glans, verksamma på Konjunkturinstitutets prognosavdelning.
 
  © 2017 Jure AB