SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun - 9789138243930 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun
– vid planering för byggande
   
 
Titel:SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande
Utgivningsår:2015
Omfång:444 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243930
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Planprocessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:109
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Genom tilläggsdirektiv utvidgades uppdraget till att även omfatta frågor om bland annat vilka möjligheter kommunen ska ha att ställa detaljerade krav i en detaljplan, förutsättningar för en bättre kommunal planberedskap samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas – särskilt länsstyrelsernas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. I uppdraget ingick en inventering och analys av olika kommunershinder och incitament avseende planläggning.
 
  © 2017 Jure AB