SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt - 9789138243916 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
   
 
Titel:SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
Utgivningsår:2015
Omfång:413 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243916
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2015
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

I denna bilaga till Långtidsutredningen analyserar finansråd Fredrik Bystedt och departementssekreterare Alice Fredrikson, båda vid Finansdepartementet, vad som har gjort Sverige till ett framgångsrikt innovationsland samt förutsättningarna för att behålla en framskjuten position. Författarna diskuterar även hur FoU och innovationer kan stimuleras genom direkta och indirekta åtgärder samt hur den ekonomiska politiken kan utformas för att öka Sveriges innovationsförmåga.
 
  © 2017 Jure AB