Processramen i förvaltningsmål av von Essen Ulrik - 9789139018971 - Jure bokhandel

 

 
 
Processramen i förvaltningsmål
– Ändring av talan och anslutande frågor
   
 
Författare:von Essen Ulrik
Titel:Processramen i förvaltningsmål – Ändring av talan och anslutande frågor
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:293 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018971
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 537 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Det finns numera omkring 600 måltyper och dessa är av mycket skiftande karaktär. I Processramen i förvaltningsmål undersöks hur processramen ska bestämmas, dvs. vad som får prövas i ett förvaltningsmål.

Framställningen består av tre delar. Den första tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Detta är något som påverkar hur processramen ska bestämmas men som också leder in på frågor om beviskrav, omröstningsregler, åberopsbörda och rättskraft. Den andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter som aktualiseras i målet. Centralt är vad som utgör ”saken” i målet och hur instansordningsprincipen ska tillämpas i förvaltningsmål.

Boken riktar sig främst till de aktörer som är involverade i förvaltningsprocesser, dvs. domare och andra befattningshavare inom förvaltningsdomstolarna samt ombud för enskilda parter och processförare på statliga och kommunala myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB