SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar - 9789138243992 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
   
 
Titel:SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
Utgivningsår:2016
Omfång:504 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243992
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delbetänkande från Sverigeförhandlingen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:3
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Den nya järnvägen kommer att knyta ihop våra tre storstadsregioner och öka kapaciteten i vårt järnvägssystem samtidigt som regioner och kommuner längs de nya järnvägssträckningarna kommer att gynnas. Utbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på järnväg. Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

I uppdraget ingår att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för den nya höghastighetsjärnvägen. Utredningen ska också genomföra förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där järnvägen angör till respektive stad. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafikens kapacitet, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Utredningen ska dessutom pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och ingå överenskommelser för att främja cykling.
 
  © 2017 Jure AB