SOU 2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget - 9789138244005 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget
   
 
Titel:SOU 2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget
Utgivningsår:2016
Omfång:360 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244005
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om politisk information i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Mot bakgrund av det oklara rättsläget föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 1 kap. 9 § RF. Enligt den föreslagna bestämmelsen ges skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildningen till samtliga de som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommun eller Europaparlamentet.

Enligt bestämmelsen kan skolan också bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval om urvalet sker på annan objektiv grund. Om politiska partier har bjudits in, ska eleverna som ett led i utbildningen ges möjlighet att på lämpligt sätt få ta del av information också från andra politiska partier som har anmält intresse av att få medverka.
 
  © 2017 Jure AB