SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - 9789138244050 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
– Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m.
   
 
Titel:SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m.
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2016
Omfång:1183 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244050
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2015-års penningtvättsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:8
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande " Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. " till regeringen.

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att

-genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
-genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
-anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.
 
  © 2017 Jure AB