SOU 2016:6 Framtid sökes - 9789138244036 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:6 Framtid sökes
– Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare.
   
 
Titel:SOU 2016:6 Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare.
Utgivningsår:2016
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244036
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:6
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige.

Samordnaren har enligt regeringens direktiv haft i uppdrag att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan berörda aktörer i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer, samt sprida kunskap om EU-medborgarnas rättigheter när de vistas i Sverige utan uppehållsrätt. Samordnarens uppdrag upphör när denna rapport presenterats. Behovet av samordning kvarstår dock enligt samordnaren. Det är angeläget att samarbetsformer mellan det offentliga och civila samhället utvecklas. Den fortsatta hanteringen av frågan bör enligt samordnaren läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen och enligt utredarens förslag ska länsstyrelserna ska få i uppdrag att samordna arbetet där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande ansvar.
 
  © 2017 Jure AB