SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor - 9789138244074 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor
   
 
Titel:SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor
Utgivningsår:2016
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244074
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utbildning för nyanlända
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

I grundskolan och grundsärskolan ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en kortare tid.
 
  © 2017 Jure AB