SOU 2016:12 Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål - 9789138244128 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:12 Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
   
 
Titel:SOU 2016:12 Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
Utgivningsår:2016
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244128
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning. Syftet är att öka möjligheterna för skolhuvudmän att erbjuda den undervisning som elever har behov av och att ge alla elever en likvärdig tillgång till utbildning.

Utredningen föreslår också hur skolhuvudmän genom fjärrundervisning på entreprenad eller på annat sätt kan ges ökade möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Utredningen tar dessutom ställning till frågan om skolhuvudmän ska ges ökade möjligheter att erbjuda elever undervisning i svenska som andraspråk genom fjärrundervisning på entreprenad.
 
  © 2017 Jure AB