SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - 9789138244142 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen
– Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
   
 
Titel:SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
Utgivningsår:2016
Omfång:616 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244142
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tobaksdirektivutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Utredningen presenterar flera förslag som syftar till att minska bruket av tobak och att motverka illegal handel med tobak.

Förslagen innefattar i huvudsak:

-tillståndsplikt för försäljning av tobak
-utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
-förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
-förändringar i regleringen av snus
-förändringar i tillsynsorganisationen.

Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras. Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.l

I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.
 
  © 2017 Jure AB