Prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor - 201516095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
Utgivningsår:2016
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:95
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen (1990:1144). Det föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska tillföras Allmänna arvsfonden. Vidare föreslås att systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas.

För att de som innehar begravningsplatser utan att vara huvudmän inte ska förlora sin rätt till ersättning föreslås att huvudmannen för begravningsverksamheten inom det förvaltningsområde den avlidna var folkbokförd i ska ersätta den som innehar enskild begravningsplats eller den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman, om en sådan innehavare tillhandahåller gravsättning på gravplats eller motsvarande.

I lagen föreslås även en bestämmelse om att församlingar ska bekosta utbildning av sina begravningsombud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 i fråga om avskaffande av systemet som reglerar kostnader vid gravsättning och ersättningssystemet till innehavare av enskilda begravningsplatser och till församlingar som innehar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudmän. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB