SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning - 9789138244401 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning
   
 
Titel:SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning
Anmärkning:Sammanfattning.
Utgivningsår:2016
Omfång:17 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244401
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Dricksvattenutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

Kort sammanfattning av Dricksvattenutredningens analyser och förslag.
 
  © 2017 Jure AB